Clean technic

Infolinka:
+420 573 395 427


Mycí průběžné zařízení EAF.2

POPIS ZAŘÍZENÍ :

mycí zařízení EAF.2 je profesionální mycí zařízení určené pro velkokapacitní mytí PE obalů.
Jedná se o průběžný dvoustopý mycí stroj, tvořený modulem pro předmytí, hlavním mycím modulem, modulem pro stržení zbytkové vody a dvěma sušícími sekcemi.
Stroj dokáže přepravky umýt tak, že splňují podmínky hygienických norem. Rovněž je garantována zbytková vlhkost menší než 0,5 g / přepravku.
Jako mycí medium je použita voda ohřátá na teplotu cca 55 ˚C, s přídavkem mycího prostředku (teplota vody se volí s ohledem na použitý mycí prostředek) Ohřev mycího média v mycích modulech zajišťují elektrické topné tyče, v každém o výkonu 4 x 10 kW.
Zákazník může zvolit alternativní zdroj ohřevu párou, nebo horkou vodou. Strhávání zbytkové vody z přepravek je prováděno středotlakým ventilátorem, následné sušení je pak řešeno velkým objemem vzduchu ohřívaného elektrickými topnými tyčemi, dodávaného čtyřmi až šesti ventilátory, každý o výkonu 7,5 kW.
Chod myčky je plně automatizován a obsluha (kromě pověřených jedinců) nemá prakticky možnost do něj zasahovat.
Provoz myčky je řízen procesorem Siemens S7–300 s OP7 s programovým vybavením umožňující různé režimy mytí a sušení.

TECHNICKÉ PARAMETRY STROJE :

elektro parní
výkon přepravka / hod < 1200 < 1200
max. rozměr mytých předmětů ( mm ) 600/400/400 600/400/400
rozměry stroje D/Š/V ( mm ) dle konfigurace /1200/2300 dle konfigurace /1200/2300
potřebný příkon el. energie ( kW ) až 280
dle konfigurace
dle konfigurace
elektrické topení ( kW) 2×40
+
8×13,5
8×13,5
parní topení ( kg ) cca 2×30
pracovní napětí ( V, Hz ) 3/N/PE 400,50 3/N/PE 400,50
mycí trysky ( Stk ) dle konfigurace dle konfigurace
čerpadlo pro hlavní mytí (kW/m3/h/bar) 3/50/1,5 3/50/1,5
objem mycí nádrže ( L ) 2×220 2×220
čerpadlo (kW/m3/h/bar) 2×5,5/50/1,5 2×5,5/50/1,5
ventilátor ( kW ) až 6×7,5 až 6×7,5
ostatní příslušenství ( kW ) 0,5 0,5

 

STANDARDNÍ VYBAVENÍ MYČKY EAF.2 :

 • konfigurace modulů dle níže uvedeného schéma, dvoustopé provedení
 • nerezové provedení stroje, vyjma kluzných elementů, kladek a řetězových kol dopravníku
 • tryskové tyče s bajonetovým upevněním pro snadnou manipulaci při čištění, trysky CrNi
 • ohřev mycího media el. topnými tyčemi nebo alternativním zdrojem
 • 2 x řetězový dopravník mat. DIN 1.4301
 • odsávání par na vstupu a výstupu
 • 2 x dávkovač mycího prostředku ECODOS L s vodivostní sondou
 • automatická kontrola mezních hodnot mycího media
 • el. rozvaděč s řízením činnosti myčky programovatelným automatem
 • obslužný pultík v prostoru pro obsluhu
 • regulace rychlosti dopravníku frekvenčním měničem (3 rychlosti)
 • integrované bezpečnostní prvky dle příslušných norem (viz seznam)

Standardní vybavení stroje je zvoleno tak, aby byla zaručena funkčnost zařízení v plném rozsahu, kapacita mytí a sušení dle požadavku a bezpečí obsluhy dle příslušných norem. To vše s ohledem na úsporu el. energie, vody a mycích prostředků.

PRACOVNÍ MODULY – POPIS ZAŘÍZENÍ :

ZAKLÁDACÍ STŮL

délka modulu: 1500 mm

prodloužený zakládací stůl je místem, kde vstupují PE přepravky do stroje. Je vybaven napínacím systémem řetězových dopravníků, protihlukovou clonou a krytem s vývodem pro odsávání par.
Zakládací stůl je rovněž uzpůsoben automatickému zakládání přepravek z dopravníkových pásů.

MODUL PRO PŘEDMYTÍ

délka modulu: 2.000 mm
ohřev média: el.topné tyče, na přání parní (horkovodní) registr, nebo přímý ohřev parním injektorem
čerpadlo : Cr-Ni čerpadlo 3 kW nebo 5,5 kW
mycí tlak : dle použitého čerpadla, 1,5 – 15 bar (max)
mycí teplota : regulovatelná , max.60˚C
hlavní tryskový systém: mycí rám osazený tryskovými tyčemi s bajonety, CrNi plošné trysky
oplachový tryskový systém: trubkový rám osazený CrNi tryskami s mlžícím efektem
objem nádrže: 220 l
filtrace : vkládaná síta, ochranné síto čerpadla

modul pro předmytí se používá v sestavách, kde potřeba mýt buď velké množství přepravních obalů (nad 500 ks/hod) a je reálný předpoklad, že hlavní mycí modul nedokáže při vysoké rychlosti průběhu přepravky modulem kvalitně přepravku umýt (v tomto případě použijeme čerpadlo o výkonu 5,5 kW/35 m3/ 3,5 bar), nebo jsou přepravky na vstupu silně znečištěny velkým množstvím ulpělých a zaschlých nečistot (vhodné čerpadlo 5,5 kW/10 m3/13,5 bar). Tyto vysoce výkonná čerpadla ve spojení
s tryskovým systémem , prodlouženými tryskovými tyčemi a jejich nastavením zajišťují omytí od většiny – i zaschlých nečistot.
Ohřev mycího média v hlavním mycím modulu zajišťují elektrické topné tyče o výkonu 4 x 10 kW, nebo je použit parní (horkovodní) registr, či přímý ohřev parním injektorem.
Plovoucí nečistoty jsou odváděny přepadem do kanalizace. Voda je automaticky doplňována kaskádou z nádrže hlavního mycího modulu. V nádrži je rovněž umístěna sonda dávkovacího čerpadla mycího prostředku, která vyhodnocuje stanovenou koncentraci MP a popřípadě ji automaticky upravuje.

HLAVNÍ MYCÍ MODUL

délka modulu: 2.000 mm
ohřev média: el.topné tyče, na přání parní (horkovodní) registr, nebo přímý ohřev parním injektorem
ohřev oplachu: a) bez ohřevu
b) el. průtokový ohřívač
čerpadlo : Cr-Ni čerpadlo 3 kW / 50 m3
mycí tlak : regulovatelný ventilem , max 1,5 bar
mycí teplota : regulovatelná , max.60˚C
hlavní tryskový systém: mycí rám osazený tryskovými tyčemi s bajonety, CrNi plošné trysky
oplachový tryskový systém: trubkový rám osazený CrNi tryskami s mlžícím efektem
objem nádrže: 220 l / při použití sedimentační nádrže 540 l
filtrace : vkládaná síta, ochranné síto čerpadla

v tomto mycím modulu se myjí PE přepravky od nečistot a mastnoty. Pevný tryskový systém, prodloužené tryskové tyče a jejich nastavení zajišťuje, aby byly nečistoty vymyty ze všech koutů přepravek. Ohřev mycího média v hlavním mycím modulu zajišťují elektrické topné tyče o výkonu 4 x 10 kW, nebo je použit parní (horkovodní) registr, či přímý ohřev parním injektorem.
Čistá voda je automaticky doplňována kaskádou z následného oplachu, přebytečná voda je odváděna kaskádou do modulu předmytí. V nádrži je rovněž umístěna sonda dávkovacího čerpadla mycího prostředku, která vyhodnocuje stanovenou koncentraci MP a popřípadě ji automaticky upravuje. Nádrž je pro snížení tepelných ztrát izolována.

MODUL NÁSLEDNÉHO MYTÍ

délka modulu: 2.000 mm
ohřev média: el.topné tyče 4×10 kW
na přání parní (horkovodní) registr, nebo přímý ohřev parním injektorem
čerpadlo : Cr-Ni čerpadlo 3 kW / 50 m3/ hod
mycí tlak : regulovatelný ventilem, 1,5 bar (max)
mycí teplota : regulovatelná , max.60˚C
hlavní tryskový systém: mycí rám osazený tryskovými tyčemi s bajonety, CrNi plošné trysky
objem nádrže: 220 l
filtrace : vkládaná síta, ochranné síto čerpadla

následné mytí zajistí dokonalé umytí přepravek od případných zbytkových nečistot i při rychlém průchodu přepravek strojem.
Pevný tryskový systém, prodloužené tryskové tyče a jejich nastavení zajišťuje, aby byly zbytkové nečistoty dokonale vymyty ze všech koutů přepravek. Ohřev mycího média v hlavním mycím modulu zajišťují elektrické topné tyče o výkonu 4 x 10 kW, nebo je použit parní (horkovodní) registr, či přímý ohřev parním injektorem.
Čistá voda je automaticky doplňována kaskádou z následného oplachu, přebytečná voda je odváděna kaskádou do modulu předmytí. V nádrži je rovněž umístěna sonda dávkovacího čerpadla mycího prostředku, která vyhodnocuje stanovenou koncentraci MP a popřípadě ji automaticky upravuje. Nádrže všech mycích modulů jsou pro snížení tepelných ztrát izolovány.

NEUTRÁLNÍ MODUL – MODUL PRO NÁSLEDNÝ OPLACH A ODKAP ZBYTKOVÉ VODY

délka modulu: 2.000 mm
ohřev oplachu: el.průtokový ohřívač
čerpadlo : bez čerpadla, napájení z vodovodního řadu
mycí tlak : regulovatelný ventilem , max dle tlaku ve vodov.řadu
oplachový tryskový systém: trubkový rám osazený CrNi tryskami s mlžícím efektem
filtrace : integrovaný pískový filtr

v tomto modulu je umístěn věnec následného oplachu. 6 ks mlžících trysek s průtokem cca
0,4 L/min trysky smývá z přepravek zbytky mycího roztoku. Rám následného oplachu je napájen z vodovodního řadu. Pro dokonalejší opláchnutí přepravek od zbytků mycího media je oplachová voda ohřívána průtokovým ohřívačem o výkonu 3 x 6 kW. Spotřebu vody pro následný oplach lze regulovat kulovým ventilem.
Do vody následného oplachu je přidáván injektorem speciální přípravek – tzv. leštidlo, které má za úkol snížit povrchové napětí vody. Výsledným efektem je, že zbytková voda tvoří na povrchu mytého předmětu drobné kapky, které pak lze snadno tlakem vzduchu od strhávacího ventilátoru odstranit.
Od hlavního mytí a ofukovacího modulu je oddělen plastovým závěsem. Zde nám odkapává přebytečná voda, aby nedocházelo k jejímu zanášení do ofukovacího modulu. Voda z NO je odváděna do hlavní mycí nádrže, kde nám regeneruje hlavní mycí roztok.

MODUL PRO STRHÁVÁNÍ ZBYTKOVÉ VODY

délka modulu : 2.000 mm
ohřev média : bez ohřevu
ventilátor : radiální, středotlaký, výkon 2 x 2,2 kW nebo 2 x 3 kW, provedení nerezová ocel
teplota : max. 35˚C (bez topení)
trysky : 5 ks, výškově a šířkově stavitelné, provedení nerezová ocel

2 ventilátory, každý o výkonu 2,2 kW nebo 3 kW napájí 5 ks speciálních ofukovacích trysek, které odstraňují zbytkovou vodu z přepravek, aby nedocházelo k jejímu vynášení z myčky. Voda odstraněná z přepravek se vrací zpět do hlavní nádrže.

SUŠÍCÍ MODUL

délka modulu : 2.000 mm
ohřev : 2x AIRBOX, v každém el. topné tyče 9x 1,5 kW
ventilátor : 2x radiální, každý 7,5 kW, provedení nerezová ocel
teplota : max. 95˚C
trysky : 2x 5 ks, výškově a šířkově stavitelné, provedení nerezová ocel

2 ventilátory, každý o výkonu 7,5 kW napájí 5 ks speciálních ofukovacích trysek, které suší horkým vzduchem zbytkovou vlhkost z přepravek.

ODEBÍRACÍ STŮL

délka modulu: 300 mm nebo 500 mm

odebírací stůl slouží současně jako konzola pohonu dopravníku. Je zde umístěna zvuková clona, která zabezpečuje snížení hluku vycházejícího z myčky na požadované limity. Za tento stůl je možno umístit válečkovou trať či dopravník k odběru umytých obalů

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY STROJE EAF.2 :

STROJ JE OSAZEN BEZPEČNOSTNÍMI PRVKY V SOULADU S LEGISLATIVOU PLATNOU PRO ZEMĚ EU.

ochrana obsluhy proti zasažení horkou mycí lázní
boční dveře jsou vybaveny elektromagnetickými snímači. V případě, že je manipulováno s dveřmi za provozu myčky, přeruší se elektromagnetický obvod a chod stroje se okamžitě zablokuje.

ochrana obsluhy proti zachycení částí těla
myčka je konstruována a vybavena mechanickými zábranami tak, aby nemohlo dojít k zachycení částí těla či oděvu strojem. V případě, že by se tak přesto stalo a obsluha by byla na vstupu zachycena dopravníkem, stroj je vybaven pro tento případ zabezpečovacím zařízením, které v případě zvýšeného odporu v tahu dopravníku mechanicky rozepne koncový spínač a stroj okamžitě zablokuje.
Na výstupu z myčky je umístěn bezpečnostní válec, který v případě, kdy obsluha myčky vloží za chodu stroje končetinu do nepovolených míst, rozepne koncový spínač a stroj se okamžitě zablokuje.

ochrana zařízení proti poškození
všechny zdroje tepelného záření, které by se mohly poškodit přehřátím, jsou jištěny bezpečnostními termostaty
dopravník je proti poškození tahem jištěn mechanickým zabezpečovacím zařízením , které v případě přetížení dopravníku rozepne koncový spínač, čímž dojde k jeho okamžitému zastavení.
čerpadla jsou jištěna proti chodu na sucho systémem plovákové ochrany
topné tyče pro ohřev mycího media jsou jištěna proti chodu bez provozní náplně systémem plovákové ochrany

bezpečnostní „STOP“ tlačítka
jsou umístěna na obou koncích stroje. Na vstupu do myčky je umístěno na zakládacím stole, na výstupu ze stroje je umístěno na rozvodném panelu. Při jejich stisknutí se okamžitě zastaví veškerá činnost stroje.

ochranné kryty mechanických částí stroje
veškeré části stroje, kde by mohlo dojít ke kontaktu obsluhy s rotujícími nebo pohyblivými součásti stroje jsou opatřeny mechanickými kryty. Provoz stroje s demontovanými kryty je zakázán. Tato skutečnost je na krytech vyznačena.

elektroinstalace
veškerá elektroinstalace na stroji je vedena tak, aby nemohlo dojít k jejímu k mechanickému poškození a je v provedena v krytí IP 55. Veškeré elektro komponenty nutné pro zabezpečení chodu stroje a ochrany obsluhy před úrazem jsou umístěny uvnitř rozvaděče. Rozvaděč je proti nežádoucím zásahům nepovolaných osob zajištěn zámkem.

manipulace s mycími prostředky
koncentrované mycí prostředky – na zásadité či kyselé bázi jsou do myčky dodávány v originálních obalech. Obsluha usadí nádobu s mycím prostředkem do bezpečnostní záchytné vany, odšroubuje původní víčko nádoby, vloží do nádoby sací hadici dávkovacího čerpadla a opět zašroubuje víčko s hadičkou, takže zde není nebezpečí zasažení obsluhy koncentrátem.