Clean technic

Infolinka:
+420 573 395 427


Servis

Naše servisní středisko, zabezpečuje kvalitní preventivní údržbu, opravy mycích strojů PEBÖCK a dalších výrobců (Hobart, KOMI, KOMY, ..).

Rozsah nabízených služeb :
modernizace starších a nevyhovujících mycích zařízení, jejich vylepšení pro budoucí provoz

  • údržba a seřízení mycích strojů
  • údržba a seřízení dopravníkové technologie
  • opravy poruch vzniklých za provozu
  • při opravách většího rozsahu možnost zápůjčky náhradního mycího stroje
  • střední a generální opravy, úpravy a rekonstrukce mycích strojů

Za důležité považujeme provádění pravidelných servisních kontrol, a provedení případných úprav zařízení směřujících k zefektivnění provozu a snížení provozních nákladů.

Kromě těchto nabízených služeb jsme schopni ve spolupráci s dodavatelem průmyslových čistících prostředků optimalizovat spotřebu mycích prostředků používaných ve Vašem mycím zařízení, čímž můžete uspořit nemalé finanční prostředky.