Clean technic

Infolinka:
+420 573 395 427


Výběr zařízení

Několik důležitých bodů, které je vhodné zvážit při výběru mycího zařízení

Ze zkušenosti víme, že u naprosté většiny klientů, kteří pořizují mycí stroj, je mytí obalů považováno za nezbytně nutné zlo, které pouze zvyšuje provozní náklady podniku.
Do jisté míry je to pravda, a proto je potřeba se zamyslet nad tím, jaký stroj vlastně potřebujeme a jak docílit toho, aby byly náklady na pořízení a provoz co nejnižší.

Proto jsme Vám shrnuli několik bodů, které zásadně ovlivňují jednak pořizovací cenu stroje, ale také následné provozní náklady.

 1. myté předměty – rozsah druhů mytých předmětů rovněž podstatnou měrou ovlivňuje pořizovací cenu mycího zařízení a je potřeba zvážit rentabilitu investice.
  Podle požadavku na rozměr největšího mytého předmětu je třeba zvolit průchozí šířku a výšku modulu – a od toho se pak odvíjí celkový rozměr modulu. ( nemá smysl pořizovat drahou myčku s průchozí šířkou 1.000 mm pro mytí BIGBOXŮ, pokud se budou umývat dva BIGBOXY denně). Podle rozsahu druhu mytých předmětů pak rovněž volíme typ bočního vedení a dopravníku.
 2. kapacita mytí – od této veličiny se odvíjí délka a počet mycích modulů stroje
  Tak jako téměř každá činnost, potřebuje i mytí svůj technologický proces. Abychom přepravku (či jiný předmět) dokázali umýt na požadovanou kvalitu, musí v mycí lázni strávit určitý čas.
  U průběžných mycích zařízení je to doba, po kterou přepravka, nebo předmět projíždí kolem trysek hlavního mytí.
  Vzhledem k tomu, že je množství dodávaného mycího media (vody) z trysek a délka tryskového systému konstantní, kvalitu mytí převážně ovlivňuje průběžná rychlost přepravky mycím modulem.
  Pokud je požadavek na rychlost průběhu přepravky myčkou vyšší (z důvodu vyšší mycí kapacity stroje), musíme prodloužit tryskové tyče, mycí modul atd..
  Od toho se pak nadále odvíjí délka stroje a následně cena.
 3. kvalita mytí – je rovněž jeden z limitujících prvků, od kterého se odvíjí pořizovací cena myčky. Je potřeba zvážit, jaká kvalita mytí je požadována. Zdali pro následné použití stačí přepravky opticky čisté, odmaštěné, nebo je-li potřeba dosáhnout garantovaných parametrů. V potravinářství se jedná obvykle o mikrobiologickou kontaminaci, ve strojírenství a oboru AUTOMOTIVE to bývá povolená hranice max. velikosti zbytkových částic.
  Např. směrnice pro mytí oběhových obalů používaných v oboru AUTOMOTIVE – v rámci koncernu CONTINENTAL upravuje max. povolenou velikost zbytkových částic na obalu na hodnotu 400 µm. Proto je samozřejmě nutno do okruhů mycího media v hlavním mycím modulu a následného oplachu integrovat mechanickou filtraci a sedimentační nádrže, které cenu stroje násobí.

  Obecně je tedy možno konstatovat, že tato veličina přímo ovlivňuje cenu stroje nutností použití přídavného vybavení stroje a to především :

  • použití předoplachu
  • délka mycího modulu
  • sedimentační nádrž
  • použití filtrů
  • integrace neutrální zóny pro oddělení „špinavé“ a „čisté“ zóny
  • ohřev oplachové vody

 4. sušení umytých přepravek – tento faktor je nutno rovněž pečlivě zvážit, neboť zásadním způsobem ovlivňuje pořizovací cenu stroje a provozní náklady. Pokud si pořídíte levnější mycí stroj, obsahující pouze mycí modul s integrovaným následným oplachem, mohou vás zaskočit jisté nevýhody. Téměř veškeré PE přepravky mají poměrně členitý povrch – různé mřížky a komůrky, ve kterých ulpívá zbytková voda. Tato je pak na přepravkách ve značném objemu vynášena ven ze stroje.
  Kromě toho se může stát, že díky umístění následného oplachu, až téměř na konci mycí komory (technologicky jinak nelze), stříká oplachová voda odražená od přepravek ven ze stroje. Toto má za následek kromě úbytku mycího média ze stroje také to, že se tvoří kolem myčky nebezpečně mokré pracovní prostředí.
  Při použití tzv. strhávacího modulu je z přepravek zbytková voda odfukována zpět do prostoru myčky a není vynášena ze stroje. Přepravky jsou ale stále vlhké a musí se nechat samovolně doschnout v prostoru uskladnění.