Clean technic

Infolinka:
+420 573 395 427


Mycí průběžné zařízení BBS3.113.66

(DTF61.50A)

POPIS ZAŘÍZENÍ :

průběžné mycí zařízení BBS3.113.66 (DTF61.50A) – je určeno pro mytí PE obalů (přepravek KLT) v provozech, kde je potřeba mýt velmi kvalitně přepravní obaly a nejsou zde zvláštní požadavky na jejich sušení.
Jedná se o průběžný jednostopý mycí stroj, tvořený modulem pro předmytí, hlavním mycím modulem a modulem pro stržení zbytkové vody.
Stroj dokáže přepravky umýt tak, že jsou opticky čisté a odmaštěné, sušení přepravek zde není řešeno, po průchodem mycím zařízením musí následně samovolně doschnout.
Jako mycí medium je použita voda ohřátá na teplotu cca 55 ˚C, s přídavkem mycího prostředku (teplota vody se volí s ohledem na použitý mycí prostředek). Ohřev mycího média v mycích modulech zajišťují elektrické topné tyče, v každém o výkonu 3 x 10 kW.
Zákazník může zvolit alternativní zdroj ohřevu párou, nebo horkou vodou.
Pro zlepšení procesu sušení je možno do následného oplachu přidávat speciální přípravek snižující povrchové napětí vody (tzv. leštidlo).
Chod myčky je plně automatizován a obsluha (kromě pověřených jedinců) nemá prakticky možnost do něj zasahovat.
Na přání je možné myčku vybavit řídícím procesorem Siemens S7–300 s OP7 s programovým vybavením umožňující různé režimy mytí a sušení.

TECHNICKÉ PARAMETRY STROJE :

elektro parní
výkon přepravka / hod max 500 max 500
max. rozměr mytých předmětů ( mm ) 600/400/400 600/400/400
rozměry stroje L/B/H ( mm ) 6600/1200/1680 6600/1200/1680
pracovní napětí ( V, Hz ) 3/N/PE 400,50 3/N/PE 400,50
celkový příkon el. energie ( kW ) cca 73,5 cca 13,5
elektrické topení ( kW) 2 x 30
parní topení ( kg ) cca 60
čerpadlo pro předmytí (kW/m3/h/bar) 5,5/35/3,5 5,5/35/3,5
čerpadlo pro hlavní mytí (kW/m3/h/bar) 3/50/1,5 3/50/1,5
objem mycí nádrže ( L ) 220 220
ventilátory ( kW ) 2 x 2,2 2 x 2,2
ostatní příslušenství ( kW ) 0,6 0,6
mycí trysky ( Stk ) 40/10 40/10
objem mycí nádrže ( L ) 220 220
váha stroje ( kg ) 2450 2450

STANDARDNÍ VYBAVENÍ MYČKY BBS3.113.66:

 • konfigurace modulů dle výše uvedeného schéma
 • nerezové provedení stroje, vyjma kluzných elementů, kladek a řetězových kol dopravníku
 • tryskové tyče s bajonetovým upevněním pro snadnou manipulaci při čištění, trysky CrNi
 • ohřev mycího media el. topnými tyčemi 3 x 10 kW
 • řetězový dopravník mat. DIN 1.4301
 • příprava pro montáž odsávání par na vstupu a výstupu
 • 2 x dávkovač mycího prostředku ECODOS L s vodivostní sondou
 • automatická kontrola mezních hodnot mycího media
 • el. rozvaděč s reléovým řízením činnosti myčky – zavěšení na zeď, provedení komaxitový lak
 • obslužný pultík v prostoru pro obsluhu
 • regulace rychlosti dopravníku frekvenčním měničem (3 rychlosti)
 • integrované bezpečnostní prvky dle příslušných norem (viz seznam)

Standardní vybavení stroje je zvoleno tak, aby byla zaručena funkčnost zařízení v plném rozsahu, kapacita mytí a sušení dle požadavku a bezpečí obsluhy dle příslušných norem. To vše s ohledem na úsporu el. energie, vody a mycích prostředků.

PRACOVNÍ MODULY – POPIS ZAŘÍZENÍ :

ZAKLÁDACÍ STŮL (EM)

délka modulu: 300 mm

je místem, kde vstupují PE přepravky do stroje. Je vybaven napínacím systémem řetězového dopravníku, protihlukovou clonou a krytem s vývodem pro odsávání par

MODUL PRO PŘEDMYTÍ

délka modulu: 2.000 mm
ohřev média: el.topné, tyče na přání parní (horkovodní) registr, nebo přímý ohřev parním injektorem
čerpadlo : Cr-Ni čerpadlo 5,5 kW / 35 m3
mycí tlak : regulovatelný ventilem , max 3,5 bar
mycí teplota : regulovatelná , max.60˚C
hlavní tryskový systém: mycí rám osazený tryskovými tyčemi s bajonety, CrNi plošné trysky
oplachový tryskový systém: trubkový rám osazený CrNi tryskami s mlžícím efektem
objem nádrže: 220 l
filtrace : vkládaná síta, ochranné síto čerpadla

v tomto mycím modulu se myjí PE přepravky od nečistot a mastnoty. Pevný tryskový systém, prodloužené tryskové tyče a jejich nastavení zajišťuje, aby byly nečistoty vymyty ze všech koutů přepravek. Ohřev mycího média v hlavním mycím modulu zajišťují elektrické topné tyče o výkonu 3 x 10 kW, nebo je použit parní (horkovodní) registr, či přímý ohřev parním injektorem.
Plovoucí nečistoty jsou odváděny přepadem do kanalizace. Voda je automaticky doplňována kaskádou z nádrže hlavního mycího modulu. V nádrži je rovněž umístěna sonda dávkovacího čerpadla mycího prostředku, která vyhodnocuje stanovenou koncentraci MP a popřípadě ji automaticky upravuje.

HLAVNÍ MYCÍ MODUL (HW)

délka modulu: 2.000 mm
ohřev média: el.topné tyče, na přání parní (horkovodní) registr, nebo přímý ohřev parním injektorem
ohřev oplachu: a) bez ohřevu
b) el. průtokový ohřívač
čerpadlo : Cr-Ni čerpadlo 3 kW / 35 m3
mycí tlak : regulovatelný ventilem , max 1,5 bar
mycí teplota : regulovatelná , max.60˚C
hlavní tryskový systém: mycí rám osazený tryskovými tyčemi s bajonety, CrNi plošné trysky
oplachový tryskový systém: trubkový rám osazený CrNi tryskami s mlžícím efektem
objem nádrže: 220 l
filtrace : vkládaná síta, ochranné síto čerpadla

v tomto mycím modulu se myjí PE přepravky od zbytkových nečistot a mastnoty. Pevný tryskový systém, prodloužené tryskové tyče a jejich nastavení zajišťuje, aby byly nečistoty vymyty ze všech koutů přepravek. Ohřev mycího média v hlavním mycím modulu zajišťují elektrické topné tyče o výkonu 3 x 10 kW, nebo je použit parní (horkovodní) registr, či přímý ohřev parním injektorem.
Čistá voda je automaticky doplňována kaskádou z následného oplachu, přebytečná voda je odváděna kaskádou do modulu předmytí. V nádrži je rovněž umístěna sonda dávkovacího čerpadla mycího prostředku, která vyhodnocuje stanovenou koncentraci MP a popřípadě ji automaticky upravuje. Nádrž je pro snížení tepelných ztrát izolována.
U výstupu z mycího modulu, za separační přepážkou je umístěn rám následného oplachu. Speciální mlžící trysky smývají z přepravek zbytky mycího roztoku. Rám následného oplachu je napájen vodou z vodovodního řadu. Pro zvýšení efektu oplachu je možno tuto vodu ohřívat el. průtokovým ohřívačem 3 x 6 kW. Rovněž je možné do následného oplachu přidávat prostřednictvím injektoru přípravek pro snížení povrchového napětí vody. Výsledným efektem je, že voda tvoří na povrchu přepravek drobné kapky , které pak snadno z přepravek opadnou
Spotřebu vody pro následný oplach lze snadno regulovat kulovým ventilem. Obě nádrže jsou pro snížení tepelných ztrát izolovány.

MODUL PRO STRHÁVÁNÍ ZBYTKOVÉ VODY (AbM)

délka modulu : 2.000 mm
ohřev média : bez ohřevu
ventilátor : radiální , 2 x 2,2 kW , provedení nerezová ocel
teplota : max. 35˚C (bez topení)
trysky : 5 ks, výškově a šířkově stavitelné, provedení nerezová ocel

2 ventilátory, každý o výkonu 2,2 kW napájí 5 ks speciálních ofukovacích trysek, které odstraňují zbytkovou vodu z přepravek, aby nedocházelo k jejímu vynášení z myčky. Voda odstraněná z přepravek se vrací zpět do hlavní nádrže.

ODEBÍRACÍ STŮL (AuM)

délka modulu: 300 mm

odebírací stůl slouží současně jako konzola pohonu dopravníku. Je zde umístěna zvuková clona, která zabezpečuje snížení hluku vycházejícího z myčky na požadované limity. Za tento stůl je možno umístit válečkovou trať či dopravník k odběru umytých obalů

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY STROJE BBS3.113.66 :

STROJ JE OSAZEN BEZPEČNOSTNÍMI PRVKY V SOULADU S LEGISLATIVOU PLATNOU PRO ZEMĚ EU.

ochrana obsluhy proti zasažení horkou mycí lázní
boční dveře jsou vybaveny elektromagnetickými snímači. V případě, že je manipulováno s dveřmi za provozu myčky, přeruší se elektromagnetický obvod a chod stroje se okamžitě zablokuje.

ochrana obsluhy proti zachycení částí těla
myčka je konstruována a vybavena mechanickými zábranami tak, aby nemohlo dojít k zachycení částí těla či oděvu strojem. V případě, že by se tak přesto stalo a obsluha by byla na vstupu zachycena dopravníkem, stroj je vybaven pro tento případ zabezpečovacím zařízením, které v případě zvýšeného odporu v tahu dopravníku mechanicky rozepne koncový spínač a stroj okamžitě zablokuje.
Na výstupu z myčky je umístěn bezpečnostní válec, který v případě, kdy obsluha myčky vloží za chodu stroje končetinu do nepovolených míst, rozepne koncový spínač a stroj se okamžitě zablokuje.

ochrana zařízení proti poškození
všechny zdroje tepelného záření, které by se mohly poškodit přehřátím, jsou jištěny bezpečnostními termostaty
dopravník je proti poškození tahem jištěn mechanickým zabezpečovacím zařízením , které v případě přetížení dopravníku rozepne koncový spínač, čímž dojde k jeho okamžitému zastavení.
čerpadla jsou jištěna proti chodu na sucho systémem plovákové ochrany
topné tyče pro ohřev mycího media jsou jištěna proti chodu bez provozní náplně systémem plovákové ochrany

bezpečnostní „STOP“ tlačítka
jsou umístěna na obou koncích stroje. Na vstupu do myčky je umístěno na zakládacím stole, na výstupu ze stroje je umístěno na rozvodném panelu. Při jejich stisknutí se okamžitě zastaví veškerá činnost stroje.

ochranné kryty mechanických částí stroje
veškeré části stroje, kde by mohlo dojít ke kontaktu obsluhy s rotujícími nebo pohyblivými součásti stroje jsou opatřeny mechanickými kryty. Provoz stroje s demontovanými kryty je zakázán. Tato skutečnost je na krytech vyznačena.

elektroinstalace
veškerá elektroinstalace na stroji je vedena tak, aby nemohlo dojít k jejímu k mechanickému poškození a je v provedena v krytí IP 55. Veškeré elektro komponenty nutné pro zabezpečení chodu stroje a ochrany obsluhy před úrazem jsou umístěny uvnitř rozvaděče. Rozvaděč je proti nežádoucím zásahům nepovolaných osob zajištěn zámkem.

manipulace s mycími prostředky
koncentrované mycí prostředky – na zásadité či kyselé bázi jsou do myčky dodávány v originálních obalech. Obsluha usadí nádobu s mycím prostředkem do bezpečnostní záchytné vany, odšroubuje původní víčko nádoby, vloží do nádoby sací hadici dávkovacího čerpadla a opět zašroubuje víčko s hadičkou, takže zde není nebezpečí zasažení obsluhy koncentrátem.

PŘÍDAVNÉ VYBAVENÍ MYČKY BBS3.113.66 :

Pro zvýšení užitné hodnoty zařízení či komfortu obsluhy je možno stroj ještě vybavit následujícími prvky :

horní podávací zařízení
u tohoto typu stroje nelze použít

odsávání par na vstupu a výstupu
ventilátor 1,5 kW a rozvod plast 200 mm zajišťuje odtah vodních par mimo prostor myčky

ohřev oplachové vody průtokovým ohřívačem
průtokový ohřívač v provedení nerez, ohřev – el. topné tyče 3 x 6 kW, regulovatelná teplota vody, max. 85 ˚C. Teplá voda má podstatně lepší mycí účinky a kromě toho nedochází k ochlazování přepravek, takže je účinnější i sušení.

injektor oplachového přípravku
zařízení dávkující oplachový prostředek do následného oplachu. Tento prostředek pak snižuje povrchové napětí vody a výsledným efektem je to, že voda tvoří na povrchu přepravek kuličky které lze následně velmi snadno odfouknout a přepravka je po vyjmutí ze stroje téměř suchá.

horkovodní/parní registr
pokud je u provozovatele k dispozici dostatečné množství zbytkové páry, nebo horké vody, je možné ji využít pro ohřev mycího media. V toto případě je do hlavní mycí nádrže nainstalován
registr (trubkový výměník) který ohřívá mycí medium na požadovanou teplotu. toto zařízení je schopno uspořit až 1/3 nákladů na mytí přepravek.

parní injektor
jednoduché zařízení zajišťující ohřev mycího media vstřikováním páry. V tomto případě je nezbytně nutné instalovat u mycího zařízení odtah vodních par.

přídavný sušící modul
myčku lze doplnit sušícím modulem tak, aby bylo možné obaly dosušit na požadované hodnoty. Ohřev sušícího vzduchu zajišťují 2 x AIRBOX, každý osazený el. topnými tyčemi 9x 1,5 kW a 2x radial. nerez ventilátor 7,5 kW

prodloužený zakládací stůl
pro usnadnění manipulace s mytými předměty lze myčku vybavit zakládacím stolem prodlouženým až na délku 1.500 mm.

dopravník KLT 158
záměna řetězového dopravníku za dopravník KLT 158 umožňuje mytí i jiných předmětů než jsou přepravky – např. vík přepravek, blistrů, pekárenských plechů, palet a p.

válečkové dopravníkové tratě, dopravníkové pásy
za mycí stroj lze umístit válečkovou trať nebo dopravníkový pás, který může sloužit buď jako odkládací plocha pro umyté předměty, nebo k navrácení mytého předmětu zpět do prostoru pro obsluhu.

přídavná sedimentační nádrž
přídavnou sedimentační nádrž o objemu 320 litrů doporučujeme používat v případech, kde je myto větší množství silněji znečištěných přepravek. Voda obsahující nečistoty a mastnoty odtéká z mycího modulu přepadem do sedimentační nádrže, kde systém separačních přepážek odlučuje nečistoty a mastnotu z mycího media. Plovoucí nečistoty jsou odváděny přepadem do kanalizace a čistá voda je automaticky doplňována. V sedimentační nádrži je rovněž umístěna sonda dávkovacího čerpadla mycího prostředku, která vyhodnocuje stanovenou koncentraci a popřípadě ji automaticky upravuje. Nádrž je pro snížení tepelných ztrát izolována.

řízení myčky procesorem Siemens S7–300 s OP7
umožňuje nastavení mycích programů v závislosti na druhu mytých předmětů, řízení procesu mytí a při použití modemu i vzdálenou správu zařízení.