Clean technic

Infolinka:
+420 573 395 427


Myčka EBF 36

pro mytí kontejnerů, palet a vozíků

 

EBF 36 – je mycí stroj s cyklickým provozem, určený k mytí a desinfekci palet, ohradových palet, BIG BOXŮ a při vybavení stroje doplňkovou výbavou je možno umývat i kutrovací (LASKA) vozíky – typ HBW (DIN 9797).
Obor použití myčky je velmi rozmanitý. Lze ji použít v potravinářském průmyslu pro mytí boxů od zbytků produktů v masnách, mlékárnách či pekárnách, ale také pracují ve farmaceutickém, strojírenském či automobilovém průmyslu.
Mycí kapacita se pohybuje v rozmezí 15 – 30 ks /hod a je volitelná v závislosti na stupni znečištění mytých předmětů.
Zařízení je navrženo tak, aby bylo zajištěno dokonalé omytí palet a vozíků od zbytků produktů z výroby jak z vnější, tak i z vnitřní strany. Mytí je prováděno postřikem media ze speciálně konstruovaného rotačního ramene, osazeného tryskami. Čerpadlo pro hlavní mytí pracuje s provozním tlakem max. 15 barů, což je dostatečné k umytí nečistot ze všech vnitřních prostor vozíku.
Mycí zařízení je poměrně velmi variabilní a může být modifikováno dle přání a potřeb zákazníka. Chod myčky je plně automatizován a je řízen procesorem Siemens S7-300. Obsluha prakticky nemá možnost do mycího procesu vstupovat, může pouze volit mycí program v závislosti na znečištění mytého předmětu.
Veškeré díly zařízení jsou vyrobeny z potravinářské nerezové oceli DIN 1.4301 nebo
plastu, rovněž s atestem pro použití v potravinářském provozu.

MYCÍ A SUŠÍCÍ VÝKON :

MYTÉ PŘEDMĚTY:

ohradová paleta, kontejner
1200 x 1000 x 800 plast, nerezová ocel
BIG BOX
1200 x 800 x 800 plast
vozík HBW-S 120-30
690 x 670 x 670 nerezová ocel
speciální přepravníky
800 x 800 nerezová ocel

 

znečištění – dle oboru použití: zbytky z masné výroby, mastnota, těsto, tvaroh kovové špony, prach, zemina a p.

 

kvalita mytí: dle požadavku zákazníka

v potravinářství garantováno umytí bez mikrobiologické kontaminace

ve strojírenství garantované zbytkové nečistoty dle použité filtrace

 

jmenovitá kapacita : 30 ks/hod max (při slabém znečištění)

 

zbytková suchost : bez sušení

 

TECHNICKÁ DATA:

rozměry stroje:
délka : 4360 mm
šířka : 2820 mm
výška : 2920 mm

 

ohřev : dle možností provozovatele
elektro, parní nebo HV registr

 

zakládání : ručně, hydraulická sklopná plošina

 

obsah nádrže na mycí prostředek : 1000 L
(+ 200 L při použití sedimentační nádrže)

 

pracovní tlak hlavního čerpadla : max. 15 bar

 

hlučnost zařízení : cca 85 dB

 

PŘIPOJOVACÍ PARAMETRY:

příkon el. energie:
čerpadlo hlavního mytí: 22,0 kW / 35 m3/15 bar
ohřev mycího media: 30,0 kW (3 x 10 kW el. topné tyče )
ohřev oplachové vody: 18,0 kW (3 x 6 kW el. topné tyče )
pohon mycího ramene: 0,8 kW
ostatní příslušenství: cca 1,0 kW
voda:
vodovodní řad, max. tlak: 5 bar
spotřeby vody: dle intenzity následného oplachu
cca. 30 l /umytý kus

 

odpad : DN 50

 

SCHÉMA MYČKY EBF 36

KOMPONENTY STROJE

 1. ventilátor odsávání
 2. bezpečnostní zóna
 3. jistící mechanismus
 4. sklopná plošina
 1. střeodtlaké čerpadlo
 2. pohon otočného ramene
 3. čerpadlo hydrauliky
 4. průtokový ohřívač oplachu
 5. filtr na vstupu

 

TECHNOLOGICKÝ PROCES MYTÍ V ZAŘÍZENÍ EBF 36 :

znečištěná nádoba se přistaví mechanizačním prostředkem na hydraulickou sklopnou rampu tak, aby boční úchytné zařízení zapadlo do zámků na rampě. Poté se spustí tlačítkem na ovládacím panelu proces mytí.
Celý proces probíhá dle zvoleného programu automaticky a proto se obsluha se může věnovat jiné pracovní činnosti.
V první fázi hydraulické sklopné zařízení zvedne mytý předmět do myčky a rampa, která současně slouží jako přední dveře, vodotěsně uzavře myčku.
Poté nastává samotný proces mytí. Pomaloběžné rotační rameno , na kterém je umístěna soustava středotlakých mycích a oplachových trysek se otáčí kolem kontejneru (vozíku) a mycí trysky ji po dobu stanovenou zvoleným mycím programem omývají vozík jednak ze všech stran z vnějšku, ale také pomocí speciálně tvarovaného ramena i z vnitřního prostoru. Současně dvě speciální rotační trysky omývají spodní podvozkovou část kontejneru (vozíku). To vše pracovním tlakem 12 bar.
Po ukončení hlavního mycího procesu nastává fáze desinfekce a poté závěrečné opláchnutí pitnou vodou.Pitná voda použitá na závěrečný opach je odváděna do hlavní nádrže, kde nám slouží k regeneraci mycího media.
Mycí proces, stanovená teplota a koncentrace mycího prostředku je udržována zcela automaticky a obsluha v podstatě nemá možnost do těchto hodnot vstupovat.

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY STROJE EBF 36 :

STROJ JE OSAZEN BEZPEČNOSTNÍMI PRVKY V SOULADU S LEGISLATIVOU PLATNOU PRO ZEMĚ EU.

ochrana obsluhy proti zasažení horkou mycí lázní
sklopná plošina je vybavena elektromagnetickým zámkem, takže není možno ji za provozu myčky otevřít.
V případě, že by zámek selhal, je zde ještě jištění pomocí elektromagnetických snímačů. Při přerušení elektromagnetického obvodu po otevření dveří se chod stroje okamžitě zablokuje.

ochrana obsluhy proti zachycení částí těla
myčka je konstruována a vybavena mechanickými zábranami tak, aby nemohlo dojít k zachycení částí těla či oděvu strojem.

ochrana zařízení proti poškození
všechny zdroje tepelného záření, které by se mohly poškodit přehřátím, jsou jištěny bezpečnostními termostaty
rotační rameno je proti poškození tahem jištěn mechanickým zabezpečovacím zařízením, které v případě přetížení ramene rozepne koncový spínač, čímž dojde k jeho zastavení.
čerpadla jsou jištěna proti chodu na sucho systémem plovákové ochrany
topné tyče pro ohřev mycího media jsou jištěny proti chodu bez provozní náplně systémem plovákové ochrany

bezpečnostní “ STOP “ tlačítko
je umístěno na vstupu do myčky v dosahu obsluhy. Při jejich stisknutí se okamžitě zastaví veškerá činnost stroje.

ochranné kryty mechanických částí stroje
veškeré části stroje, kde by mohlo dojít ke kontaktu obsluhy s rotujícími nebo pohyblivými součásti stroje jsou opatřeny mechanickými kryty.
Provoz stroje s demontovanými kryty je zakázán. Tato skutečnost je na krytech vyznačena.

elektroinstalace
veškerá elektroinstalace na stroji je vedena tak, aby nemohlo dojít k jejímu mechanickému poškození a je v provedena v krytí IP 55. Veškeré elektro komponenty nutné pro zabezpečení chodu stroje a ochrany obsluhy před úrazem jsou umístěny uvnitř rozvaděče. Rozvaděč je proti nežádoucím zásahům nepovolaných osob zajištěn zámkem.

manipulace s mycími prostředky
koncentrované mycí prostředky – na zásadité či kyselé bázi jsou do myčky dodávány v originálních obalech. Obsluha usadí nádobu s mycím prostředkem do bezpečnostní záchytné vany, odšroubuje původní víčko nádoby, vloží do nádoby sací hadici dávkovacího čerpadla a opět zašroubuje víčko s hadičkou, takže zde není nebezpečí zasažení obsluhy koncentrátem.

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ MYČKY EBF 36 :

 • nerezové provedení stroje, vyjma kluzných elementů
 • ohřev mycího media el. topné tyče
 • automatická kontrola mezních hodnot mycího media
 • el. rozvaděč s řízením činnosti myčky PLC Siemens
 • bezpečnostní síta čerpadel
 • integrované bezpečnostní prvky dle příslušných norem (viz seznam)
 • automatické dávkování mycího prostředku ECODOS L

Standardní vybavení stroje je zvoleno tak, aby byla zaručena funkčnost zařízení v plném rozsahu, kapacita mytí a sušení dle požadavku a bezpečí obsluhy dle příslušných norem. To vše s ohledem na úsporu el. energie, vody a mycích prostředků.

PŘÍDAVNÁ VYBAVENÍ MYČKY EBF 36

Pro zvýšení užitné hodnoty zařízení či komfortu obsluhy je možno stroj dovybavit následujícími prvky :

odsávání par na vstupu
odsávání par na vstupu, nerez. zastřešení nad vstupem, plastový ventilátor 1,1 kW

ohřev oplachové vody průtokovým ohřívačem
průtokový ohřívač v provedení nerez, ohřev – el. topné tyče 3 x 6 kW, regulovatelná teplota vody, max. 85 ˚C.
Teplá voda má podstatně lepší mycí účinky a kromě toho nedochází k ochlazování vozíků, takže je účinnější i sušení.

ohřev mycího media parním, nebo HV registrem

přídavné mycí zařízení pro mytí spodní části kontejnerů kol vozíku
zabezpečí dokonalé omytí spodní části vozíku a případně výpouštěcích ventilů