Clean technic

Infolinka:
+420 573 395 427


Myčka EBF.29

pro mytí vozíků DIN 9797

 

EBF 29 je jednoúčelový mycí stroj s cyklickým provozem, určený k mytí a desinfekci vozíků – typ HBW (DIN 9797) v masném, mlékárenském, popř. pekárenském průmyslu.

Kapacita mycího stroje se pohybuje v rozmezí 15 – 30 ks / hod, v závislosti na stupni znečištění vozíků.

Zařízení je navrženo a konstruováno tak, aby bylo zajištěno dokonalé omytí vozíků od zbytků produktů z výroby. Mytí je prováděno postřikem media ze speciálně konstruovaného rotačního ramene, osazeného tryskami. Čerpadlo pro hlavní mytí pracuje s provozním tlakem 12 barů, což je dostatečné k umytí nečistot ze všech vnitřních prostor vozíku.

Mycí roztok je na vodní bázi s přídavkem mycího a desinfekčního prostředku Ohřev lázně může být modifikován dle možností zákazníka, tzn. buď elektrickými topnými tyčemi, parním injektorem nebo horkovodním či parním registrem.

Celý mycí proces je plně automatizován vč. kontroly mezních teplot, mezních hladin v nádrži a stanovené koncentrace mycího prostředku.

Veškeré díly zařízení jsou vyrobeny z potravinářské nerezové oceli DIN 1.4301 nebo plastu, rovněž s atestem pro použití v potravinářském provozu.

MYCÍ A SUŠÍCÍ VÝKON :

MYTÉ PŘEDMĚTY:

vozík HBW-S 120 625 x 600 x 695 (120 l) nerezová ocel
vozík HBW-S 200 720 x 780 x 700 (200 l) nerezová ocel
vozík HBW-S 300 720 x 780 x 950 (300 l) nerezová ocel

 

 

znečištění : zbytky z masné výroby, mastnota, těsto, tvaroh

 

garantované hodnoty mytí : kvalita mytí měřena stěry odebranými po vyjmutí vozíku z myčky < 100 KTJ/10 cm2– dle vyhl. MzeČR 289/2007 Sb.
bez reziduí chemického přípravku a bez viditelného znečištění

 

jmenovitá kapacita : 30 ks/hod max (při slabém znečištění)

 

zbytková suchost : bez sušení

TECHNICKÁ DATA :

rozměry stroje:
délka : 2005 mm
šířka : 1800 mm
výška : 2400 mm

 

ohřev : dle možností provozovatele
elektro, parní nebo HV registr

 

zakládání : ručně, hydraulická sklopná plošina

 

obsah nádrže na mycí prostředek : 200 L

 

pracovní tlak hlavního čerpadla : 12 bar

 

hlučnost zařízení : cca 85 dB

PŘIPOJOVACÍ PARAMETRY :

příkon el. energie :
čerpadlo hlavního mytí : 15,0 kW
ohřev mycí vody : 30,0 kW (3 x 10 kW el. topné tyče )
ohřev oplachové vody : 18,0 kW (3 x 6 kW el. topné tyče )
pohon mycího ramene : cca 0,8 kW
ostatní příslušenství cca 1,0 kW

 

odpad : DN 50

 

SCHÉMA MYČKY EBF.29

 

TECHNOLOGICKÝ PROCES MYTÍ V ZAŘÍZENÍ EBF.29

znečištěný vozík se přistaví na hydraulickou sklopnou rampu tak, aby boční úchytné zařízení zapadlo do zámků na rampě. Poté se spustí tlačítkem na ovládacím panelu proces mytí.

Celý proces probíhá dle zvoleného programu automaticky a proto se obsluha se může věnovat jiné pracovní činnosti.

V první fázi hydraulické sklopné zařízení zvedne vozík do myčky a rampa, která současně slouží jako přední dveře, vodotěsně uzavře myčku.

Poté nastává samotný proces mytí. Pomaloběžné rotační rameno, na kterém je umístěna soustava středotlakých mycích a oplachových trysek se otáčí kolem vozíku a mycí trysky po dobu stanovenou zvoleným mycím programem omývají vozík jednak ze všech stran z vnějšku, ale také pomocí speciálně tvarovaného ramena i z vnitřního prostoru vozíku. Současně dvě speciální rotační trysky omývají spodní podvozkovou část vozíku. To vše pracovním tlakem 12 bar.

Po ukončení hlavního mycího procesu nastává fáze desinfekce a poté závěrečné opláchnutí pitnou vodou. Pitná voda použitá na závěrečný opach vozíků je odváděna do hlavní nádrže, kde nám slouží k regeneraci mycího media.

Mycí proces, stanovená teplota a koncentrace mycího prostředku je udržována zcela automaticky a obsluha v podstatě nemá možnost do těchto hodnot vstupovat.

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY STROJE EBF 29:

STROJ JE OSAZEN BEZPEČNOSTNÍMI PRVKY V SOULADU S LEGISLATIVOU PLATNOU PRO ZEMĚ EU.

ochrana obsluhy proti zasažení horkou mycí lázní
sklopná plošina je vybavena elektromagnetickým zámkem, takže není možno ji za provozu myčky otevřít.
V případě, že by zámek selhal, je zde ještě jištění pomocí elektromagnetických snímačů. Při přerušení elektromagnetického obvodu po otevření dveří se chod stroje okamžitě zablokuje.

ochrana obsluhy proti zachycení částí těla
myčka je konstruována a vybavena mechanickými zábranami tak, aby nemohlo dojít k zachycení částí těla či oděvu strojem.

ochrana zařízení proti poškození
všechny zdroje tepelného záření, které by se mohly poškodit přehřátím, jsou jištěny bezpečnostními termostaty
rotační rameno je proti poškození tahem jištěn mechanickým zabezpečovacím zařízením, které v případě přetížení ramene rozepne koncový spínač, čímž dojde k jeho zastavení.
čerpadla jsou jištěna proti chodu na sucho systémem plovákové ochrany
topné tyče pro ohřev mycího media jsou jištěny proti chodu bez provozní náplně systémem plovákové ochrany

bezpečnostní “ STOP “ tlačítko
je umístěno na vstupu do myčky v dosahu obsluhy. Při jejich stisknutí se okamžitě zastaví veškerá činnost stroje.

ochranné kryty mechanických částí stroje
veškeré části stroje, kde by mohlo dojít ke kontaktu obsluhy s rotujícími nebo pohyblivými součásti stroje jsou opatřeny mechanickými kryty.
Provoz stroje s demontovanými kryty je zakázán. Tato skutečnost je na krytech vyznačena.

elektroinstalace
veškerá elektroinstalace na stroji je vedena tak, aby nemohlo dojít k jejímu mechanickému poškození a je v provedena v krytí IP 55. Veškeré elektro komponenty nutné pro zabezpečení chodu stroje a ochrany obsluhy před úrazem jsou umístěny uvnitř rozvaděče. Rozvaděč je proti nežádoucím zásahům nepovolaných osob zajištěn zámkem.

manipulace s mycími prostředky
koncentrované mycí prostředky – na zásadité či kyselé bázi jsou do myčky dodávány v originálních obalech. Obsluha usadí nádobu s mycím prostředkem do bezpečnostní záchytné vany, odšroubuje původní víčko nádoby, vloží do nádoby sací hadici dávkovacího čerpadla a opět zašroubuje víčko s hadičkou, takže zde není nebezpečí zasažení obsluhy koncentrátem.

VYBAVENÍ MYČKY EBF 29 :

  • nerezové provedení stroje, vyjma kluzných elementů
  • tryskové tyče s bajonetovým upevněním pro snadnou manipulaci při čištění, trysky CrNi
  • ohřev mycího media el. topné tyče
  • automatická kontrola mezních hodnot mycího media
  • el. rozvaděč s řízením činnosti myčky PLC Siemens
  • obslužný pultík v prostoru pro obsluhu
  • bezpečnostní síta čerpadel
  • integrované bezpečnostní prvky dle příslušných norem (viz seznam)

Standardní vybavení stroje je zvoleno tak, aby byla zaručena funkčnost zařízení v plném rozsahu, kapacita mytí a sušení dle požadavku a bezpečí obsluhy dle příslušných norem. To vše s ohledem na úsporu el. energie, vody a mycích prostředků.

Pro zvýšení užitné hodnoty zařízení či komfortu obsluhy je možno stroj dovybavit následujícími prvky :

odsávání par na vstupu

ohřev oplachové vody průtokovým ohřívačem
průtokový ohřívač v provedení nerez, ohřev – el. topné tyče 3 x 6 kW, regulovatelná teplota vody, max. 85 ˚C.
Teplá voda má podstatně lepší mycí účinky a kromě toho nedochází k ochlazování vozíků, takže je účinnější i sušení.

ohřev mycího media parním, nebo HV registrem

automatický dávkovač mycího prostředku

přídavné mycí zařízení pro mytí spodní části vozíku
toto přídavné zařízení zabezpečí dokonalé omytí spodní části vozíku a výpustného ventilu
je-li jím vozík vybaven